1. Ako ste oboje katolici, podignite svoj krsni i slobodni list u župi svoga krštenja (on ne smije biti stariji od 6 mjeseci do datuma željenog vjenčanja). Katolici koji su samo kršteni a nemaju ostale sakramente, trebaju se javiti svome župniku najkasnije 6 mjeseci prije vjenčanja da ih se pripremi na potrebne sakramente.

Ako je jedna osoba druge kršćanske vjere, ili je druge vjere, a želi sklopiti katolički brak, neka o tome dobro razmisli i neka se obratiti gosp. Župniku u čijoj župi živi katolička stranka, prije postupka za ženidbu i on će vam sve reći što treba učiniti i koje dokumente donijeti.

Nekrštena osoba, kao i osoba nekršćanske vjere treba pribaviti svakako Izvod iz matice rođenih, ne stariji od 3 mjeseca. Krštena nekatolička osoba treba pribaviti krsni list u crkvi krštenja i Izvod iz matice rođenih.

2. Raspitajte se o zaručničkom tečaju i obavite ga zajednički (unutar godine dana do vjenčanja), te podignite potvrdu o obavljenom tečaju ili pripremi za brak.

3. S tim se dokumentima (krsnim listom i potvrdom o tečaju) javite gospodinu Župniku gdje stanuje zaručnik ili zaručnica i zamolite gosp. Župnika da s vama obavi postupak za ženidbu. Kad on sve pravno sredi na biskupskom Ordinarijatu, od njega zatražite i uzmite otpusnicu za vjenčanje u župi sv. Jakova u Opatiji. Ako ste imali neku zabranu ili zapreku za vjenčanje, donesite i tu potvrdu ili njezinu kopiju. Bez toga se ovdje ne možete vjenčati. Donesite je barem desetak dana prije vjenčanja.

(U koliko Župnik iz bilo kojeg opravdanog razloga nikako ne može ili ne želi s vama obaviti postupak za ženidbu, zamolite ga da vam svakako dade dopuštenje za vjenčanje izvan vlastite župe. S tim dopuštenjem i ostalim dokumentima dođite odmah u naš župni ured u Opatiji, najkasnije 2 mjeseca prije vjenčanja, u koliko je ono pravno moguće.

 

4. U Matičnom uredu u Opatiji (M. Tita 6; tel. 051-701-331) prijavite svoje vjenčanje najranije 45 dana prije željenog vjenčanja i tamo ćete dobiti papire za vjenčanje, te ih uzmite sa sobom. Za Matični ured vam treba: domovnica, osobna i izvod iz matice rođenih ne stariji od 3 mjeseca, te podaci o kumovima: njihovo ime i prezime i adresa stanovanja. Strani državljani neka se o tome raspitaju.

5. S otpusnicom od gosp. Župnika i dokumentima iz Matičnog uredadođiteu naš župni ured u Opatiji (Park sv. Jakova 2; tel. 051-271-602) desetak dana prije već najavljenog vjenčanja, radi dogovora za generalnu probu za vjenčanje i sve ostalo.