ŽUPNI CARITAS

U župi stalno djeluje i Župni Caritas. Voditeljica Župnog Caritasa je gđa Branka Hrvatin a pomažu joj i drugi župljani. Djelatnost Caritasa nije posebno velika i razvijena a sastoji se u povremenoj materijalnoj pripomoći za Božić i Uskrs župljanima koji su u većoj...