KOLUTOVI LJUBAVI

Šire se Kolutovi Ljubavi. Obuhvaćaju Mene. Tebe. Nas. U njima je Čista Radost. Nebesa Spas. Nema Više Tuge. Kucnuo je Sreće Čas. Šire se Šire Kolutovi ljubavi. Za sve Ispaćene. Ljubavi Posvećene. Od mene. Do tebe. Na sve nas....

Kandalora

Kandalora Na oltare sveći gore. Tanke. Bele. Bez govorit molē. To naše duši va njiheh plamiki drhte. Jubav žude. Pozgorun va nebo strše. Za tobun, Bože, hrepene. Bez Tebe ne moru bit. I nete. H Tebe oteju. Na beleh krileh od anjeli lete. Po Tebe i za Te. Od Tvoje...