Šire se
Kolutovi
Ljubavi.

Obuhvaćaju
Mene.

Tebe.

Nas.

U njima je
Čista
Radost.

Nebesa
Spas.

Nema
Više
Tuge.

Kucnuo je
Sreće
Čas.

Šire se
Šire

Kolutovi ljubavi.

Za sve
Ispaćene.

Ljubavi
Posvećene.

Od mene.

Do tebe.

Na sve
nas.

Vjekoslava