Kandalora

Na oltare
sveći gore.

Tanke.
Bele.

Bez govorit
molē.

To
naše
duši
va njiheh plamiki
drhte.

Jubav
žude.

Pozgorun
va nebo
strše.

Za tobun,
Bože,
hrepene.

Bez Tebe
ne moru
bit.

I nete.

H Tebe
oteju.

Na beleh
krileh
od anjeli
lete.

Po Tebe

i za Te.

Od Tvoje jubavi
gore.

I
svete.

Svete.