DUHOVNE VJEŽBE ZA SVEĆENIKE

DUHOVNE VJEŽBE ZA SVEĆENIKE

Veljača 19. do 23. II. – p. J. SREMIĆ Rujan 17. do 20. IX. – p. P. NODILO 24. do 27. IX. – p. N. STANKOVIĆ Listopad 1. do 4. X. – p. S. ŠUJEVIĆ 8. do 11. X. – p. M. NIKOLIĆ 15. do 18. X. – p. A. VOLENIK 22. do 25. X. – p. J. SREMIĆ Studeni 5. do 8. XI. – p. I. VINKOV...