Najljepša čovjekova odluka jest, svjesno željeti i biti dijete Božje. To se može ostvariti na različite načine. Isus Krist, koji u sebi ujedinjuje i „biti Sin Božji i Sin čovječji“ rekao je da će svaki koji uzvjeruje i krsti se, spasiti se. Razumije se, nema automatskog spasenja. Naše spasenje je ostvareno u Isusovoj vjeri i poslušnosti Ocu nebeskom po smrti i uskrsnuću Kristovu. Svaki dakle, koji prihvati taj čin Kristove otkupiteljske ljubavi i krsti se, pridružio se Isusu Kristu u proslavi Oca i ostvarenju darovanog spasenja. Znak, da je to učinio svjesno i učinkovito je konkretan život vjere i djelotvorne ljubavi prema Bogu i ljudima.

Po sakramentu krštenja čovjek dobiva posvetnu, božansku milost. Bog ga prihvaća za svoje dijete i daje mu božanski život, oprašta mu se iskonski li istočni grijeh, kao i svi ostali osobni grijesi ako je koje učinio.

Prema Bibliji, iskonski ili istočni grijeh je situacija ili stanje koje je nastalo na početku ljudskoga roda kada su Adam i Eva uskratili svome Bogu i stvoritelju vjeru i poslušnost a povjerovali su sotoni, zavodniku i ubojici ljudi od početka. Time što je Bog zabranio ljudima „jesti sa stabla spoznaje dobra i zla,“ što je simbol savjesti svakog čovjeka, htio nas je uputiti na put poštivanja vlastite savjesti koja nas uvijek upućuje na put dobra i tako vodi do ostvarenja naše bogolikosti. Odbacivanjem toga puta čovjek je sam sebe osudio i naveo na put nečovječnosti i propasti.

Mi po krštenju stupamo na put Kristove vjere i poslušnosti Ocu koji nas vodi do ostvarenja našega spasenja i vječno sretnog života u Bogu.

Malo dijete se može krstiti samo na temelju vjere svojih roditelja ili odgojitelja koji to zatraže i zajamče da će dijete odgojiti u vjeri. Bez te vjere dijete se ne može krstiti.

Odrastao čovjek se treba dobro pripremiti na krštenje kroz katekumenat, tj. kroz jednogodišnju pouku na sakramente kršćanske inicijacije: za krštenje, potvrdu, euharistiju i sakrament pomirenja.

Krštenje se, prema crkvenom zakonu, uvijek obavlja u župi stanovanja osobe koja se želi krstiti, ili gdje žive roditelji djeteta i zbog toga, za krštenje se treba obratiti svome župniku, tj. župniku na čijem teritoriju živi osoba koja se želi krstiti i s njim sve konkretno dogovoriti.

Samo iznimno i zbog opravdanih razloga krštenje se može obaviti u drugoj župi, što će prosuditi dotični župnik i roditelji.

Roditelji za krštenje svoga djeteta trebaju pribaviti izvod iz matice rođenih (može biti i kopija), ispuniti obrazac Molbe za krštenje djeteta što će ga dobiti od župnika, donijeti posvjedočenje ili potvrdu za kuma-u na krštenju, te se sa župnikom dogovoriti za pouku o krštenju i datum krštenja.