DUHOVNE VJEŽBE ZA ZAJEDNICU KRŠĆANSKOG ŽIVOTA OD 17. DO 19. OŽUJKA 2017. GODINE U OPATIJI

 

 

Duhovne vježbe u Opatiji pravi su lijek za dušu i tijelo. Tema ovogodišnjih duhovnih vježbi “Susret” značila je susret Isusa i Ivana Krstitelja, značio je susret nas sa Isusom i susret sa samim sobom. Okruženje u kući isusovaca tome puno doprinosi. Bilo da si odaberete kutak svoje sobe ili vrta, kapelice ili dvorane za susrete, ili terase koja gleda na užurbani život, a mi u miru i tišini pokušavamo dokučioti u dubinu nas samih, a tim i do Isusa (Boga) u nama. Pred Presvetim u kapeli vrlo lagano dolazimo do judejskog gorja i sa Majkom Marijom idemou posjetu sv. Elizabeti. Vrlo lagano idemo od Galileje do Jordana i gledamo krštenje Isusovo. A onda odjednom eto nas u tamnici s Ivanom Krstiteljem i nvaijamo za njega kada iz tame pokušava preko svojih učenika doznati da li je to Krist ili drugog da čekamo.
Naravno, završetak duhovnih vježbi vraća nas u stvarnost i onda sutra, na početku novoga radnog tjedna, pokušavamo ponovno sa Isusom za ruku, sve doživljeno prenijeti u svakidšanji život.
A Opatija i Isusovačka rezidencija čeka nas da ponovo svratimo kada nas svakidašnji život umori i dok ponovo ne zakucamo na vrata tražeći duhovnu okrepu.

Zorica

 

image