p. Ante Gabrić, SJ – misionar u Indiji (1915. – 1988.)

20. listopada – obljetnica smrti

p.Ante GabrićP. Ante Gabrić se rodio 28. veljače 1915. u Metkoviću, u pobožnoj obitelji kao deveto dijete. 1926. godine odlazi u Travnik, u Isusovačku gimnaziju, gdje je 1933. i maturirao. Nakon mature stupa u isusovački novicijat. Položivši redovničke zavjete odlazi na studij filozofije u Italiju. Krajem 1938. godine, parobrodom “Victoria” odlazi u daleku Indiju. Studij teologije završava na obroncima Himalaje i 1943. biva zaređen za svećenika. Čitav svečenićki život proveo je na misijskim župama Zapadnog Bengala u Bošontiju, Morapiju, Marija Polliju (Kumrokhali) – a napose u njihovim brojnim izdvojenim misijskim postajama.

Umro je na glasu svetosti 20. listopada 1988. godine, na putu prema Kalkuti. Pokopan je, po vlastitoj želji, iza župne crkve u Kurokhaliju, u sjeni palmi, s grumenom hrvatske zemlje i bočicom Jadranskog mora. Na pokopu je bilo nazočno više od 20.000 duša, kršćana, muslimana i hindusa.