Molitva za zalutalu braću.

“To vam pišem da znate da imate život vječni jer vjerujete u Ime Sina Božjega. Ovo je pouzdanje koje imamo u njega: da nas uslišava, ako što molimo po njegovoj volji. I ako znamo da nas uslišava što god ga molimo, znamo da već posjedujemo ono što smo ga molili.”

Prva Ivanova poslanica, 5, 13 – 15.

 

 

 

Puštam

Životu

da

živi.

Opraštam.

Otpuštam.

Božjoj

blizini

se

prepuštam.

Njemu

da u

meni

živi

dopuštam.

Ljubavi

čistoj

se

puštam.