O Josipe, oče sveti,

čuvaj kuću i posveti

svu obitelj da se složi,

ljubav sveta da se množi.

Mir, veselje k nama svrati,

strah Gospodnji nek nas prati,

krepošću da život plodi,

putem raja da nas vodi.

Čuj nam, oče, molbu vruću,

čuvaj nas i svu nam kuću!

Tebi ključe sve predajem,

gospodarom priznajem.

Sve što može kući naškoditi,

dostoj se odstraniti.

U presvetog Srca rani

ti nas, oče, sve nastani,

da živimo na tom svijetu,

kao ti u Nazaretu. Amen.