„Išao je naprijed kao netko tko je već na cilju koji su prilike odabrale. I odgovarajući tome nalazio je za sve sredstva koja su bila jako različita i neobična za razliku od onih koja bi inače bilo koji drugi čovjek našao.“ Ovako o sv. Ignaciju progovara njegov dugogodišnji sustanar Luis Gonçalves da Câmara. Shodno tome moglo bi se kazati kako su Ignacija oblikovala tri „i“: inicijativa, imaginacija i inovativnost. Te su osobine isusovcima omogućile da njihov apostolat bude toliko plodan i utjecajan. I na tom putu žele ustrajati i danas.

Isusovačka zajednica u Opatiji, premda nevelika brojem, obiluje apostolatima koje ondašnji patri na raznim područjima provode. U našem Domu duhovnih vježbi nalazi se studio Radio Marije, koji je otvoren nakon što je na natječaju dobivena koncesija za šire riječko područje. Tako od sada i slušatelji iz tih krajeva na frekvenciji 88,8 MHz mogu imati „kršćanski glas u svome domu“.

P. Mirko NIKOLIĆ, poglavar zajednice, uz službu upravljanja vrši i druge pastoralne zadaće. Unutar sam Hrvatske provincije odgovoran je za zadnji dio formacije mladih isusovaca koji se pripremaju za svoje svečane zavjete. Taj dio formacije zove se Treća probacija ili Treća kušnja. Uz to daje i duhovne vježbe kako u Domu duhovnih vježbi u Opatiji tako i drugdje u Hrvatskoj i izvan nje.

P. Zvonko VLAH je Minister i Ekonom u zajednici. Uz to je i Nacionalni je tajnik Papinske svjetske molitvene mreže koja se prije zvala Apostolat molitve. Za njih organizira duhovne vježbe ovdje u našem Domu duhovnih vježbi i drugdje po Hrvatskoj. Osim toga, drži pučke misije u Hrvatskoj i izvan nje gdje žive Hrvati i nastavlja tradiciju koju baštini od nekoć poznatih pučkih misionara isusovaca.

P. Vatroslav HALAMBEK  je duhovnik u Bogoslovnom sjemeništu „Ivan Pavao II.“ u Rijeci, gdje su smješteni kandidati Riječke metropolije. Osim toga, p. Halambek je i često pozivani voditelj duhovnih vježbi.

P. Josip SREMIĆ je angažiran u Zajednici bračnih susreta, poradi čega učestalo boravi na terenu. A kada je u Opatiji često prima razne osobe na duhovni razgovor, te je u tom kraju već postao poznati duhovnik.

P. Ignacije ČIŽMEŠIJA  uglavnom je na raspolaganju onima koji se žele ispovijedjet. Zadužen za duhovno vodstvo Marijine legije. Svake subote ima sv. misu u Talasoretapiji u 17:00 sati. Voli vrt i rado pokazuje vjernicima svoje egzotične biljke.

P. Ivan Vinkov, zajedno s drugim stručnim suradnicima vodi Centar za duhovnu pomoć, čije se prostorije nalaze u sklopu opatijske crkve Navještenja Blaženoj Djevici Mariji. On je ujedno i kapelan na župi Sv. Jakova u Opatiji.

Uz ove aktivnosti, isusovci u Opatiji vode i župu Sv. Jakova, dok im je u Rijeci povjerena župa Presvetog Srca Isusova na Zametu. Isusovac je i vojni kapelan u vojarni Delnice. Sve to ne čudi jer je ignacijanski životni stil blizak stvarnosti, orijentiran na svijet, inkarniran u njega, te otvoren i entuzijastičan spram čovjeka kao krune Božjeg stvaranja. A za poslanje u svijetu i dalje je aktualan Ignacijev zahtjev upućen 1549. godine patrima u Njemačkoj: „Učinite da vas vole zbog vaše poniznosti i milosrđa. Postanite svima sve. Prilagodite se, koliko to dopuštaju Družbini Instituti, običajima ondašnjih ljudi, i kada je god moguće pobrinite se da nitko od vas ne ode žalostan, osim ako je to za dobro njegove duše.“ Zaključiti možemo, živjeti uz one koji žive ignacijevski, zaista jer radosno.