Isusovci su došli u Opatiju 1. rujna 1960. Bili su to patri Srećko CETINIĆ i Zlatko ROGIĆ. S njima je došao i časni brat Franjo BIREK. U početku su pomagali župniku Bartulu GANZI dok nije otišao u mirovinu. Tada je postao župnikom p. CETINIĆ. Kratko nakon toga isusovci su preuzeli gotovo sve župe u okolici: Matulje, Kastav, Zamet, Veprinac.

Polovicom rujna 1960. godine dolazi u Opatiju p. Robert BACZVARI (BAČVARI) koji je prije ulaska u Družbu Isusovu studirao arhitekturu i počinje uređivati kuću. Preko ljeta su dolazili pomagati uređenje kuće isusovački bogoslovi, filozofi i juniori, i to u nekoliko turnusa. Otkapali su cisternu, gdje je sada blagovaonica, štemali prostor, gdje je danas kuhinja i postrojenje za grijanje. Slijedilo je preuređenje ulaza i izgradnja dvorane za biblioteku i predavanja te pripremanje terena za dogradnju i spajanje crkve i kuće, novi dio koji spaja staru kuću s crkvom. Uz patra R. Baczvarija poslove su vodila časna braća Benko Fostač i Stipo Tunjić, a drugi su pomagali.

Početkom sedamdesetih godina uvedeno je centralno grijanje, vodovod i postavljeni parketi u svaku sobu i izmijenjen je krov na kući. Dosta kasnije slijedila je obnova svih soba  u kojima stanuju članovi zajednice DI u gornjem prizemlju. Prvi kat i suteren je završen 2005. godine kada je bio superior p. Vatroslav HALAMBEK i ekonom  časni brat Franjo ŠTEFIĆ koji je vodio brigu oko uređenja.

Kada je postao superior zajednice p. Zvonko VLAH ujesen 2005. godine, nastavlja s obnovom kuće i crkve. Naime, za jubilej stogodišnjice crkve Navještenja BDM 2006. provedena je kompletna nova elektrifikacija crkve. Nešto kasnije postavljene su i nove klupe u crkvi.

Kuća od dolaska isusovaca na ovo područje ima dvostruku funkciju: služi kao dom duhovnih vježba i kao rezidencija za isusovce koji na ovomu području žive. Isprva su i neki patri župnici s Kastva i Matulja stanovali u kući, a do nedavno i župnik i kapelan župe sv. Jakova u Opatiji.

Dugi niz godina pomagale su u župi i u kući Milosrdne sestre svetoga Križa. Bile su sakristanke, orguljašice i vodile brigu o uređenju kuće. Godine 2004. napustile su kuću, a župu koju godinu ranije. Time je nastalo za kuću i rad u župi novo razdoblje. Trebalo je potražiti pomoć od civila i angažiranih laika koji su pomagali u kući i u crkvi.

Do ljeta 2006. titul je župe u Opatiji bila Vela crkva, Navještenja blaženoj djevici Mariji (BDM). Tada je crkva svetoga Jakova proglašena župnom, upravo o 500. obljetnici njezine obnove i 80. obljetnici crkve Navještenja BDM kao župnoj crkvi. Godine 2007. službeno je vraćena župna kuća u vlasništvo nadbiskupije. Za to je zaslužan p. Stjepan KOREN. Do tada je bila vlasništvo općine, kao i mnoge župne kuće u mjestima po Istri gdje su vladali Talijani između dva svjetska rata.

U rezidenciji žive i djeluju ovi patri:

P. Mirko NIKOLIĆ je superior i Instruktor Treće probacije, završnog dijela formacije mladih isusovaca koji se pripremaju na svečana zavjete i konačno uključenje u Družbu Isusovu. Ujedno vodi duhovne vježbe u Domu duhovnih vježbi u Opatiju i drugdje.

P. Stjepan BEŠLIĆ je ekonom i minister u zajednici. Pastoralno djeluje u crkvi NBDM, u župi Sv. Jakova i drugdje u Riječkoj nadbiskupiji.

P. Ignacije ČIŽMEŠIJA je ispovjednik i voditelj Marijine legije.

P. Petar NIKOLIĆ je subminister, pastoralni suradnik i daje duhovne vježbe.

P. Josip SREMIĆ daje duhovne vježbe u Domu duhovnih vježbi i drugdje. Ispovjednik je i duhovni vođa onih koji dolaze na duhovne razgovore. Također vodi bračne susrete.

P. Antun TRSTENJAK, pisac, vodi bračne susrete, piše Dnevnik kuće i daje duhovne vježbe.

Zajednici pripadaju i pastoralni djelatnici župe sv. Jakova u Opatiji i župe Presvetog Srca Isusova na Zametu, te vojni kapelan.

P. Mirko VUKOJA je župnik župe sv. Jakova u Opatiji.

P. Ivan VINKOV je kapelan u župi sv. Jakova i voditelj CENTRA ZA DUHOVNU POMOĆ.

P. Mate SAMARDŽIĆ je župnik župe Presvetog Srca Isusova na Zametu u Rijeci.

P. Šimo MARINOVIĆ je kapelan na istoj župi.

 

CENTAR ZA DUHOVNU POMOĆ

Kada je došao u župu sv. Jakova za kapelana p. I. Vinkov, koji je i prije toga pomagao osobama koje su bile u posebnim duhovnim potrebama, to je još više počeo činiti i u Opatiji. Tada je pod vodstvom tadašnjeg poglavara osnovan CENTAR ZA DUHOVNU POMOĆ. Centar je počeo s radom 2014. godine. Za to su uređene prostorije u dijelu Velike crkve Navještenja bi. Djevici Mariji koji je iza apside, do tog prostora se može doći ako se ide s gornje strane NOVOM CESTOM! U rad centra uključeni su i ostali isusovci ako je to potrebno… Rad samoga CENTRA  je odobrio Riječki nadbiskup mons. Ivan Devčić i to prvenstveno za Riječku nadbiskupiju.