p. Josip Sremić, SJ

 

Isusovci su došli u Opatiju 1960. godine. Bio je to dogovor preuzv. gosp. dr. Viktora Burića i p. Ivana Kukule, provincijala. Smjestili su se uz velu crkvu u kuću koju su osnovali i u njoj živjeli na početku benediktinci iz Austrije, zatim olivetanci iz Italije, naši hrvatski benediktinci. Kako ih je bilo malo, napustili su ovu kuću i otišli na Ćokovac.

Crkva _184 Po dolasku u Opatiju patri su preuzeli gotovo sve župe u okolici: Matulje, Kastav, Zamet, Veprinac i kapelaniju u Opatiji. Preko ljeta smo dolazili pomagati obnovu i preuređenje kuće: bogoslovi, filozofi i juniori, i to u nekoliko turnusa. Otkapali smo cisternu, gdje je sada blagovaonica, štemali prostor, gdje je danas kuhinja i postrojenje za grijanje. Slijedilo je preuređenje ulaza i izgradnja dvorane za predavanja te pripremanje terena za dogradnju i spajanje crkve i kuće, danas novi dio, “umetak” koji spaja staru kuću s crkvom. Duša te obnove bio je p. Robert Baczvari i braća Benko Fostač i Stipo Tunjić, a svi drugi su pomagali, netko više, netko manje. Sljedeći zamah popravka bio je sedamdesetih godina kada je uvedena u sobe voda i centralno grijanje i izmijenjen krov na kući. Najnovija obnova još traje, a to je završetak uređenja svih soba u kojima stanuju članovi zajednice DI u prizemlju. Prvi kat i suteren je završen još 2005. godine pod superioratom p. Vatroslava Halambeka i ekonoma brata Franje Štefića. P. Zvonko Vlah nastupa u 2005. godini ujesen i nastavlja obnovu u kući i u crkvi. Naime, za jubilej stogodišnjice crkve Navještenja BDM 2006. provedena je kompletna nova elektrifikacija crkve.

Kuća od dolaska patara isusovaca na ovo područje ima dvostruku funkciju: služi kao dom duhovnih vježba i kao rezidencija za isusovce koji na ovomu području žive. Isprva su i neki patri župnici s Kastva i Matulja stanovali u kući, a do nedavno i župnik i kapelan grada Opatije. Dugi niz godina pomagale su nam u župi i u kući služile sestre Svetoga križa. Bile su sakristanke, orguljašice i vodile brigu o uređenju kuće. Godine 2004. napustile su kuću, a župu puno ranije. Time je nastalo za kuću i rad u župi novo razdoblje, naime, morali smo se okrenuti pomoći civila i angažiranih laika da bismo mogli izvršavati svoje svećeničko i duhovničko poslanje.

Do ljeta 2006. titul je župe u Opatiji bila Vela crkva, Navještenja BDM. Tada je crkva svetoga Jakova proglašena župnom, upravo o 500. obljetnici njezine obnove i 80. obljetnici crkve Navještenja BDM kao župne crkve. Godine 2007. službeno je vraćena župna kuća u vlasništvo nadbiskupije. Do tada je bila vlasništvo općine, kao i mnoge župne kuće u mjestima po Istri gdje su vladali Talijani između dva svjetska rata. Župnik je sada p. Ivan Tambolaš, a kapelan p. Stjepan Bešlić. Dobro se snalaze u novim dužnostima i prilikama aposotolskoga djelovanja.

U rezidenciji žive i djeluju: kao poglavar, pučki misionar i promicatelj novih inicijativa p. Zvonko Vlah, zatim nestor naše zajednice p. Stjepan Koren – 2007. godine proslavio je dijamantni jubilej: šezdeset godina života u Družbi Isusovoj i 50 godina svećeništva. Glavno je slavlje bilo u Ključu, u župi Oštrice kod Novoga Marofa. Nezamisliv bi nam bio život bez njega. Uvijek nešto poduzima i obnavlja, uz to što je pravno sredio povrat župne kuće uz crkvu sv. Jakova, uspio je i pravno srediti imovinsko stanje naše Rezirencije i zemljišta oko nje… P. Josip Sremić, koji se bavi ljudima koji traže duhovni razgovor, vodi na poziv svećenika duhove obnove, tu i tamo priskoči i na misije, bračne susrete, osobno vođene duhovne vježbe, kao i nekoliko puta godišnje za svećenike ili časne sestre. P. Franjo Pšeničnjak je došao iz Zagreba i obnaša službu kućnog duhovnika, također daje svećenicima duhovne vježbe, a rado priskoči u pomoć u svim drugim pastoralnim potrebama. P. Ivan Fuček nam se priključio 2010. godine vrativši se iz Rima, gdje je nekoliko decenija predavao kao profesor moralne teologije na Gregorijani, a nakon umirovljenja djelovao je u Vatikanu kao moralni teolog u Pokorničari, a sada je u Opatiji voditelj duhovnih vježba, bavi se pisanjem i rado se ukljućuje, prema potrebi, u druge pastoralne aktivnosti. P. Stjepan Bešlić, uz to što je kapelan na župi sv. Jakova u našoj Rezidenciji, nakon premještaja br. Franje Štefića u Beć, obnaša vrlo uspješno službu ekonoma i kućnog ministra. Kao što je bio prije br. Štefić tako je sada i p. Stjepan Bešlić duša organizacije poslova obnove po kući, nabave i smještaja gostiju kada dođu na duhovne vježbe ili svoj odmor.

Zametska župa Presvetoga Srca Isusova od dolaska patara u ove krajeve ostala je pod vodstvom isusovaca. Crkva je za vrijeme župnikovanja p. Ante Vukoje prekrasno uređena, a obnovljena za vrijeme p. Mirka Vukoje. Župni stan je gradio p. Zvonimir Škunca, a kasniji su župnici ponešto dorađivali i uređivali već prema tome kako su rasle potrebe župne zajednice. Sada su tamo na Božjemu djelu p. Marijan Bešlić od 2008., p. Ivan Vinkov u ulozi kapelana i p. Mirko Vukoja u službi vojnog kapelana. Zajednica je navikla na kvalitetan pristup vjerničkim potrebama i potrebama mladih. Svaka je ekipa tijekom tih godina ostavila lijep trag i osjeća se da ta župna zajednica živi i raste. Neka Duh Božji vodi i ovu Isusovu ekipu da što bolje obrađuje Božju zametsku i opatijsku njivu…