Rezidencija Družbe Isusove Opatija

Dom duhovnih vježbi

Joakima Rakovca 24,
HR 51410 OPATIJA,
Tel.: +385 (0)51 703 730
Fax.: +385 (0)51 703 731
Superior, p. Mirko Nikolić, SI. +385 (0)51 703 735
E-mail: mirko.nikolic(a)os.t-com.hr

Crkva sv. Jakova

Park sv. Jakova 2,
HR 51410 OPATIJA,
Tel.:+385 (0) 51 271 602
Fax.: +385 (0) 51 703 600
Župnik, p. Ivan Tambolaš, SI.
E-mail: crkva.svetog.jakova(a)ri.t-com.hr

Raspored svetih misa

Svete mise u crkvi navještenja BDM

Radnim danom: u 18h
Nedjeljom: u 10h i 18h

Svete mise u župnoj crkvi sv. Jakova

(zimi / ljeti)
Rradnim danom: 8.00, 18.00 / 8.00, 19.00
Nedjeljom i blagdanima: 9.00, 11.00, 18.00 / 9.00, 11.00, 19.00

Kontakt članova župne crkve sv. Jakova

p. Ivan Tambolaš, SI.

p. Ivan Tambolaš, SI.

Župnik

E-mail: tambolas(a)ftidi.hr

p. Ivan Vinkov, SI.

p. Ivan Vinkov, SI.

Kapelan

 

Kontakt članova Doma za duhovne vježbe

p. Mirko Nikolić, SI.

p. Mirko Nikolić, SI.

Superior

E-mail: mirko.nikolic(a)os.t-com.hr

p. Vatroslav Halambek, SI.

p. Vatroslav Halambek, SI.

Duhovnik u bogosloviji u Rijeci

E-mail: vhalambek(a)ffdi.hr

p. Zvonko Vlah, SI.

p. Zvonko Vlah, SI.

Ekonom i minister

E-mail: zvlah(a)globalnet.hr

p. Josip Sremić, SI.

p. Josip Sremić, SI.

Duhovnik

E-mail: josip.sremic(a)du.t-com.hr

p. Ignacije Čižmešija, SI.

p. Ignacije Čižmešija, SI.

Duhovnik