DUHOVNE VJEŽBE U 2019.

DUHOVNE VJEŽBE U 2019.

TERMINI ZA DUHOVNE VJEŽBE U DOMU DUHOVNIH VJEŽBI U OPATIJI – 2019. RUJAN: 16. IX. do 19. IX. – p. M. NIKIĆ 23. IX. do 26. IX. – p. A. LOZUK   LISTOPAD: 30. IX. do 3. X. – Duhovne vježbe U ŠUTNJI – p. M. NIKOLIĆ 7. X. do 10. X. – p....