Zastrašuje „zdravstveni odgoj” za škole: zašto?

Kao roditelji odlučili smo da naša djeca ne prisustvuju nastavi zdravstvenog odgoja koja je predviđena programom za ovu školsku godinu. Zašto? Zato jer je takva nastava protivna našim uvjerenjima kao roditelja koji smo u prvom redu odgovorni za odgoj svoje djece. Time se pozivamo na temeljno pravo slobode savjesti i vjeroispovijesti prema članku 40. Ustava Republike Hrvatske („Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugoga uvjerenja“), te na pravo roditelja da samostalno odlučuju o odgoju djece prema članku 63. Ustava Republike Hrvatske („Roditelji su dužni odgajati, uzdržavati i školovati djecu te imaju pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju djece“) kao i isto to u slijedećem stavku ovoga članka („Roditelji su odgovorni osigurati pravo djetetu na potpun i skladan razvoj njegove osobnosti“). Također Vas obavještavamo da smo raspoloženi prihvatiti sudjelovanje naše djece u nekom alternativnom nastavnom programu pod uvjetom da odgovara našim uvjerenjima kao roditelja.

——————————————————— upućeno ravnateljima Osnovne/Srednje škole

Dragi roditelji! I meni ste e-mailom uputili pismo istog sadržaja. Zahvaljujem na povjerenju! Želim se s Vama zauzeti za pravdu, temeljna prava svakoga čovjeka i opću pravednost.

1 .Dvije ključne riječi. Vaš je protest, s odličnom argumentacijom, više nego opravdan jer je većina građana katoličke vjere (od 85% katolika u RH) i ostalih građana šokirano i zbunjeno, da ne kažem povrijeđeno nenadanim naglim samosvojnim „Kurikulumom zdravstvenog odgoja” za škole. I u Hrvatsku taj politički pritisak dolazi od ONU-a i EU. Koja je tome pozadina i zašto? Nije vjerojatno, ali je istinito: glavno težište iste prljave politike položeno je u čovjekovu seksualnost. Time dominiraju tri ključne engleske/američke riječi: gender, mainstreaming, mobbing. Što to ima značiti? Gender = rod, znači da svako spolno usmjerenje (heteroseksualno, homoseksualno, lezbijsko, biseksualno, trans-seksualno) ima jednaku vrijednost i društvo ga mora prihvatiti. Ako ga ne prihvaća, Vlast mu ima „pravo” narediti, što označuje druga riječ: mainstreaming. Jasni pak Izraz sex = spol, življen kroz 2.400 godina u svim višim kulturama, jer razumski točno označuje razlikovanje muškoga i ženskoga spola, odbačen je, zamijenjen i podmetnut izrazom gender = rod. Čemu ta promjena koja uvodi u mnogostruke neljudske posljedice? Cilj je prevladavanje, kako oni kažu, „prisilne” heteroseksualnosti (muž + žena) i stvaranje novoga „slobodna” čovjeka. On sam u „osobnoj slobodi” bira vlastiti identitet i ostvaruje ga neovisno o svome biološkom spolu.

  1. Treća ključna riječ. Tko se protivi Gender mainstreamingu, tj. provođenju načela „rodno osviještene” politike, diskriminira pojedince i društvo. Takav uz pomoć novih zakona protiv diskriminacije može, smije i mora biti kaznenopravno gonjen, što označuje treća riječ: mobbing. Mobingom, dakle, mora računati da može biti izopćen i zlostavljan psihološko- socijalno- moralnim terorom na radnom mjestu, sve do gubitna radnog mjesta. A prema svome staležu i stručnoj kvalifikaciji (nastavnik srednjih škola, prof. na sveučilištu, liječnik, inžinjer, manualni radnik…), mora računati s prozivanjem i žestokom medijskom kritikom. Navodim samo jedan zastrašujući primjer nepravde: Dr. sc. Rocco Buttiglione, talijanski poznati kršćanski filozof i političar, prof. na sveučilištu u Lichtensteinu, komentator nekoliko najjačih djela kardinala Karola Wojtile – Pape Ivana Pavla II., imenovani je povjerenik za EU. Ali ga je Europska Unija brzo srušila jer se nije slagao s njezinom rodnom-gender ideologijom. Bilo je to već god. 2004. Nalazimo se, dakle, u diktaturi teškog nemoralnog relativizma i totalitarizma, kakva nismo imali ni u nacional-socijalizmu, fašizmu i komunizmu. Jer sada odgajajući naše mlade, ni misliti drukčije ne smijemo. I to se zove „nova demokracija”?!
  2. Pokoji primjer iz prakse. Razlika spolova svakom dječaku i djevojčici u normalnoj obitelji jasna je od najranijih godina. Rađa se u Ijubavi najprije u odnosu prema majci koja ga je začela, nosila u krilu, rodila i bila prva odgojiteljica u nepatvorenosti ljudskih i kršćanskih vrijednosti, u nježnoti i toplini majčine Ijubavi. Isto, s druge strane, na očevoj čvrstoći i hrabrosti koja osvaja kćerku, a postaje ideal sinu da i on jednom bude kao tata. Naprotiv Gender – rod briše spolove i zahtijeva slobodno biranje svoga spola po vlastitoj volji. To „pravo”,- po nacrtu zakona „Kurikulum…” svatko treba imati. Pa ako se netko tome protivi, taj „diskriminira” kako pravo dotičnoga, tako i samu njegovu osobu. Po tome, ako je netko bio „gospodin profesor”, i dao si operacijom promijeniti spolne organe i nastavio učiteljsku službu kao „gospođa profesor”, nitko ne smije u to dirnuti jer time provodi diskriminaciju. I sami roditelji svojoj djeci nisu više mama i tata, nego, recimo, ti – Ivka i ti – Boris. Ta postavka je protiv svih poznatih kultura na globusu, posebice protiv jednoga od glavnih temelja Biblije, zdravim razumom spoznata, a Mojsiju Bogom objavljena u četvrtoj Zapovijedi, u Kristu pak posvećena: „Poštuj oca i majku i dobro ti bude na zemlji!”.
  3. Neki utješni protu-pothvati. Prije šest godina osnovana je udruga „Glas roditelja za djecu” – Grozd, s ciljem unapređivanja kvalitete odgoja djece i mladih te poboljšanja položaja obitelji u suvremenom društvu. Program je prihvatilo 89% učenika, ali ništa od toga. Preodgoj naše djece i mladih bez javne rasprave i neutralnog stručnog ocjenjivanja,,,jednim potezom pera” izravno je ušao u škole. Rodila se nova udruga Vigilare- bdjeti, a broji 40.000 podupiratelja, s prvim javnim prosvjedom katolika u suvremenoj Hrvatskoj u vezi sa suđenjem vjeroučiteljici zbog navodnih diskriminatornih izjava o osobama s homoseksualnim sklonostima. Novi istup protiv Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji sa 140.000 potpisa što zaustavi zakon na šest mjeseci. Slično se u druge akcije uključilo 20.000 preko e- maila i u neke akcije preko Facebooka. Vigilare pita: Zašto u izradu zdravstvenog odgoja nisu uključeni znanstvenici drugih nazora? Vigilare dopušta prva tri modula zdravstvenog odgoja (o zdravom životu, prevenciji nasilja, ovisnosti), ali četvrti o spolnosti i načinu na koji je uveden u škole…? Dakako djeca i mladi trebaju dobiti točne spoznaje o spolnosti u pravi trenutak prema uzrastu. Spolnost je veliki Božji dar. Nikada banalizirati! Točne spoznaje seksualne Ijubavi uvode u izgradnju dostojanstva ljudske osobe. U tom smislu djeluju i druge akcije preko obiteljskih listova upućenih ravnateljima škola, a očekujemo i više od toga.