1. 6. 2018. 11.    NEDJELJA KROZ GODINU  

 

         Ovoga tjedna u Crkvi se slavi:

U utorak              Sv. Romuald, op.

U četvrtak           Sv. Alojzije Gonzaga, red. DI

U petak                Sv. Ivan Fisher, b. i Toma Mor, mčč.

 

         Za ovaj tjedan nemamo posebnih obavijesti osim jedne lijepe, da su potvrđeni izabrani članovi novog Župnog pastoralnog vijeća a to su:

 

         Po službi

  1. Župnik

I župni Vikar

 

         Predstavnici:

za vjeronauk      Dijana Brko

za ekon. Vijeće  Marko Ćorić

za Caritas           Branka Hrvatin

za župni zbor     Danica Rakić

        

         Izabrani od vjernika

 Tonči Fantov

Darko Kalčić

Sonja Pernar

Karlo Ratković

Sandra Šimunić

Savo Ujčić

Mirjana Vlahov

         Čestitamo svim novoizabranima članovima ŽPV.

 

         Poslužite se novim katoličkim tiskom: U GK dobro je pročitati: Jasenovac – jedna od zadnjih tabu tema; mogu li europski političari stvoriti „svjetskog građanina“? povratak ljudi kad političari postanu vizionari, itd

 

         U petak 22. lipnja vjenčaju se

U 15 sati    Christian Gruber i Christina Hofler

         U subotu 23. lipnja

U 18 sati    Marin Baričević i Marija demo

        

U nedjelju 24. lipnja u 12 sati krsti se Nikola Manitašević